Strom pro Anežku

Žila v Čechách 12. století, byla dcerou jednoho z největších českých králů Přemysla Otakara I. a místo života na královském sídle si vybrala duchovní cestu a starost o nemocné. Zakladatelka jediného českého rytířského řádu a abatyše kláštera na Františku Anežka Přemyslovna známá též jako Anežka Česká.

 

Litopad tohoto roku bude nést výročí narození této významné české osobnosti, kterou nám bohužel v nedávné době vzali z peněženek, přičemž nahradili kovovou padesátikorunou.

Při přiléžitosti 800. výročí narození Anežky České bude po celé ČR zasazeno několik stovek stromů lípy srdčité (Tilia cordata ‚Roelvo‘), našeho národního stromu. Pro tuto příležitost budou skauti z Chocně o víkendu 5. – 6. 11. sázet strom.

Kde to však bude? Zatím není jasné umístění tohoto stromu. Existují dvě podmínky, aby strom byl na veřejně přístupném místě a zároveň se neztrácel v okolním porostu. Nejlépe též na místě, které je nějak spjato s historií, nebo se jedná po místo, které v původní podobě zaniklo.

Případné návrhy na umístění stromu pište do vzkazovny na stránkách, nebo na email: adammar@seznam.cz

O celou akci a její patřičnou propagaci se stará Marek Adamec

oficiální info: Strom pro Anežku

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.