Sloužit nejvyšší pravdě a lásce…

… jsou slova skautského slibu. To jako skauti slibujeme, je to naší povinností, snahou i radostí. Plně těchto slov dostál ve svém životě Pan Václav Havel. Byl naším prezidentem, byl to herec, umělec, byl to Čech, ale byl to taky skaut:

Havel„Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi.“

„Skrze pestrý program, který skauting nabízí, získáváte dobré návyky pro život ve společnosti a svou další činností jí prokazujete nezištnou službu. Naše země takové občany potřebuje.“

Václav Havel

Ceňme si jeho práce, nezapomeňme! Připomeňme jeho odkaz i dalším generacím. Nechť je pro nás nadále inspirací při ochraně svobody, lásky, pravdy a krásy!

Stejně jako celý svět se s Tebou loučí i středisko Skály Choceň
Zapad den, slunce svit vymizel, odpočiň…

Tento záznam byl publikován v Články . Uložit odkaz do záložek.