Oheň svatého Jiří

V pátek 25.4. vzplane na ranči v Pelinách oheň na připomenutí svátku svatého Jiří – patrona skautů. U ohně zasednou všechny oddíly našeho střediska. Ohledně místa a času srazu a konce akce se řiďte pokyny vedoucích svých oddílů. Oficiální začátek je v 16:30 a konec v 18:00 na Ranči v Pelinách.

(Vlčata: sraz 16:25 u mostu přes Tichou Orlici v Pelinách za Hedvou, konec v 18:05 tamtéž, s sebou: věci na schůzku, kroj, buřt + pečivo, pití)

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.