Den vzniku samostatného československého státu

Před 98 lety se v tento den zrodila samostatná Republika Československá. Proto jsme se sešli u sochy našeho prvního prezidenta, abychom oslavili toto výročí.

Drahé sestry, drazí bratři,
jsem velmi rád, že jsme se tu u příležitosti uctění našeho nejvýznamnějšího svátku sešli. V den, který z nás nedělá jenom ty, kteří mají pouze společný jazyk a kulturu, ale ty, kterým tento den dal vlastní stát! Ty, kteří mohou být hrdí na to, co společnými silami za mnoho let vybudovali.
Za vznik československého státu vděčíme nejvíce našemu tatíčku prezidentu Masarykovi, který se společně s dalšími, zejména se svými druhy Benešem a Štefánikem, během Velké války angažoval v protihabsburských aktivitách a snažil se světové mocnosti přesvědčit, že si jakožto Češi a Slováci svůj vlastní stát zasloužíme. Masarykovy aktivity nezůstaly nevyslyšeny i díky mnoha odvážným mužům, kteří během války riskovali své životy a bojovali za svoji vlast v zahraničních legiích a díky našim krajanům po celém světě, zejména v USA. Chtěl bych na tomto místě také připomenout tzv. Muže října, kteří naši republiku jménem Národního výboru na Václavském náměstí vyhlásili.
Můžeme spekulovat, kam bychom to dotáhli, nebýt naší samostatnosti … Ve dvacátých a třicátých letech bychom nemohli být jedním z nejvyspělejších států Evropy, Nobelovu cenu by si nepřevzali Čechoslováci, ani by nemohli českoslovenští či čeští sportovci dosahovat nesmírných úspěchů s českou vlaječkou na hrudi …
Abychom nezapomněli, tak i skauti se výrazně zasloužili o vznik republiky. V revolučním roce skauti pomáhali ve službě na nádražích, jako tlumočníci, telegrafisti, šili uniformy pro vojáky, ale především ve známost vešla služba v doručování zásilek, která velmi pomohla při krachu říšských institucí. V následujícím roce počet skautů rapidně vzrostl a skauting vzkvétal.
Jsem opravdu hrdý, že jsem skaut, a ještě více, že jsem Čech!

Jan Šaloun

Byl jsem čtyřikráte zvolen presidentem naší republiky; snad mi to dává legitimaci, abych Vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl vždycky vědom.

Tomáš Garrigue Masaryk

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.