Registrace 2018

Vážení rodiče!

Dovolte mi, abych vám poděkoval za důvěru, kterou do nás vkládáte, a chci vyjádřit potěšení nad tím, že jste vaše dítě přihlásili do skautské organizace. Skautské středisko v Chocni se již více než 25 let stará o volnočasové aktivity dětí a mládeže a členskou základnou prošly stovky dětí. Pevně věřím, že tomu bude i nadále a že naše organizace bude mít vždy co nabídnout.

Pro nadcházející rok 2018 je nutné zpracovat registraci všech členů střediska Skály Choceň. Registrační poplatek pro rok 2018 byl schválen Střediskovou radou ve výši 650,-Kč za nejstaršího člena rodiny. Každý další rodinný příslušník (rodiče, sourozenci) zaplatí registrační poplatek ve výši 600,-Kč. Registrační poplatek kryje nejzákladnější výdaje související s provozem střediska, jako je plyn, elektřina, vodné a stočné, nájemné, ale také vzdělávání dětí a mládeže – čekatelské kurzy, vůdcovské zkoušky apod. Registrační poplatek ale nekryje zdaleka všechny výdaje a bez pomoci Města Choceň a sponzorů se neobejdeme.

Registrací Vašeho dítěte ve skautské organizaci máte zajištěno, že bude vedeno zkušenými a řádně vyškolenými vedoucími a bude vychováváno dle skautského zákona. Vaše dítě je registrací též řádně pojištěno, a to jak na schůzkách, tak také na výpravách, vycházkách či táborech. Automaticky je všem členům zasílán skautský časopis.

Registrační poplatek je nutno uhradit převodem nejpozději do 19.01.2018 na bankovní účet střediska Skály Choceň.
Číslo bankovního účtu pro platby registrace je 2101181938/2010
Při platbě uvádějte do zprávy pro příjemce celé jméno dítěte z důvodu snadné identifikace platby.

Děkujeme předem za včasnou úhradu. Pokud nebude registrace uhrazena v termínu, bude vaše dítě vyloučeno z organizace.

Kdybyste chtěli vy nebo případně váš zaměstnavatel přispět na naši činnost, tak je možné případné sponzorské finanční dary po předchozí domluvě převést na naše níže uvedené konto Junáka a informovat nás na uvedený email či mobilní telefon. Ke každému sponzorskému daru bude vystavena Darovací smlouva.

Pokud budete mít jakékoliv připomínky či dotazy, neváhejte mě kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle či emailu. Zároveň bych vás chtěl upozornit na webové stránky našeho střediska, kde najdete všechny důležité informace.

S přátelským pozdravem

Vlastimil Němec
vedoucí střediska

email: vlastimilek@centrum.cz
tel: 737 372 509
č.ú. 27-8769140287/0100

 

Dopis v pdf
Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.