Oslavili jsme 100 let Československa

„(…) Také skauti se výrazně zasloužili o vznik republiky. V revolučním roce pomáhali například ve službě na nádražích jako tlumočníci a vytvořili skautskou poštu, díky níž mohla probíhat komunikace mezi orgány vznikajícího státu i přes nefunkčnost říšských institucí.“

 

I tato slova zazněla v den, kdy si všichni připomínali ty velké narozeniny našeho státu.

Téměř osmdesát hrdých občanů, mezi nimi skauti, jejich přátelé a rodiče, se setkalo na místě k této příležitosti v Chocni nejvznešenějším – před sochou samotného tatíčka Masaryka. S trikolorami připnutými na bundách a kabátech mávali vlajkami a kolem se rozléhala melodie skautské hymny Junáci, vzhůru,   chvíli poté i nápěv té státní Kde domov můj… Domů se rozcházeli s přáním:

„(…) Každý z nás by se měl snažit, aby v budoucnu naše republika zůstala i nadále demokratickým státem. Aby pravda nebyla trestána, aby osobní svoboda i svoboda slova zůstaly naším právem. Máme se z čeho poučit. Stoleté trvání naší republiky zatemňují dvě v součtu padesát let trvající totality, jejichž činy mnoha lidem ukřivdily a poškodily téměř každou rodinu v zemi. Dnes žijeme v nejdéle trvající nepřerušené demokracii v historii. Nenechme si ji vzít!“

 

Děkujeme, že jste přišli.

Roveři a rangers z Chocně

(Citovaný text je úryvkem z proslovu k 28. říjnu 2018 od Jana Šalouna.)