100 let skautingu v Chocni

Letošní rok 2019 si naše středisko připomíná 100 let od svého založení. K tomuto výročí jsme přichystali víkendovou výstavu, které proběhla od 8. do 10. listopadu v našem skautském domě. 

Návštěvníci mohli prozkoumat jednotlivá období naší skautské historie, prohlédnout si fotografie z táborů před padesáti lety, ale i z toho letošního nebo se prolistovat kronikami a třeba i zjistit, v čem spočíval tradiční střediskový Kojotův závod. 

Kromě fotografií a kronik jsme na jednotlivých nástěnkách vypíchli důležité mezníky historie střediska – počátek používání názvu střediska Skály, odkoupení střediskového tábořiště v Prorubkách nebo přesunutí schůzek do nových kluboven.

Nechyběla ani ukázka skautské metodiky – světýlka pro světlušky, vlčci pro vlčata, stezky skautů a skautek a odborky. Návštěvník si tak mohl prohlédnout, jak se v průběhu času stezky měnily, že většina úkolů ve stezkách zůstává stále stejná, mění se jen instrukce a design, aby se úkoly více líbily a lépe chápaly. Na výstavě se nacházela i řada skautské literatury, knihy od Jaroslava Foglara v novém i starém vydání, ale i Skautské století či vzdělávací knihy pro vůdcovské a čekatelské zkoušky. 

Nechyběla ani výstava skautský pohledů a časopisů Skaut, Skauting, či Rover nebo Světýlko, počínaje rokem 1939 až do momentálně nejnovějšího čísla.

Pokud se návštěvník unavil čtením kronik a časopisů, mohl nechat odpočinout oči prohlížením skautských šátků (mezi standardními šátky světlušek a vlčat se nacházelo spoustu šátku z akcí – jako z Intercampu z Polska, Německa, Belgie; z Obroků, dokonce i jeden šátek z USA a jeden z Tibetu). Na chodbě jsme měli rozvěšená táborová trička od r. 2007 až do současnosti a na nástěnce napíchané nášivky, jednak ty, které mohl návštěvník vidět na vystaveném skautském kroji, ale spoustu nášivek dalších.

Posledním kouskem naší výstavy byl podsadový stan, který jsme zařídili po vzoru dnešních dětí na jedné půlce a po vzoru “skautů před sto lety” na půlce druhé. Naší snahou bylo, aby si návštěvník mohl porovnat to, jak se spalo dříve, a jak si bydlení ve stanech užívají dnešní děti.

 

Během soboty se také konala úniková hra z klubovny v prvním patře, které se zúčastnilo 46 unikatelů ve 14 týmech! Nebojte, nikdo tam nezůstal a pokud se chcete dozvědět, který tým si vedl nejlépe, navštivte webové stránky skautek: 

http://skautkychocen.skauting.cz/unikova-hra/

 

Přes celý víkend se u nás vystřídalo kolem stovky návštěvníků, a proto moc děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit, našli trochu volného času na vzpomínání a přišli se podívat. 

Velké díky pak také patří všem, bez kterých by se tato výstava uskutečnit nemohla. Děkujeme.

Magdaléna Málková

 

 

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.