28. říjen 2017 – Den vzniku samostatného československého státu

Drahé sestry, drazí bratři,
jsem velmi rád, že jsme se tu u příležitosti uctění našeho nejvýznamnějšího svátku sešli v den, během něhož před 99 lety vznikl náš vlastní stát! Můžeme být hrdí za to, kam se naše republika během téměř sta let i přes překážky spojené s totalitními režimy dostala. Ano, je pravda, že nyní oslavujeme svátek vzniku Republiky československé, a ne té české, ale z hlediska národního sebeurčení pro náš národ byl vznik samostatného Československa klíčový.

Za vznik československého státu vděčíme prezidentu Masarykovi, který se společně s dalšími, zejména s Benešem a Štefánikem, během 1. světové války angažoval v protihabsburských aktivitách a snažil se světové mocnosti přesvědčit, že si jakožto Češi a Slováci svůj vlastní stát zasloužíme. Dále i mnoha a mnoha odvážným, kteří během války riskovali své životy a bojovali za svoji vlast v zahraničních legiích, a také našim krajanům po celém světě, zejména v USA. Díky těmto všem se mocnosti podařilo přesvědčit, že náš samostatný stát má smysl a začalo se s námi na mapě poválečné Evropy počítat. Chtěl bych také připomenout tzv. Muže října, kteří republiku v tento den jménem Národního výboru v Praze vyhlásili.

Můžeme spekulovat, kam bychom to dotáhli, nebýt naší samostatnosti … Ale jisté je, že bychom nikdy nemohli fandit sportovcům pod československou, později českou vlajkou a ME ve fotbale v 76. či Nagano v 98. by nevyhrál československý, respektive český tým.

Abychom nezapomněli, tak i skauti se výrazně zasloužili o vznik republiky. V revolučním roce skauti pomáhali ve službě například na nádražích jako tlumočníci. Ve známost vešla především služba v doručování zásilek, která velmi pomohla při krachu říšských institucí. V následujících letech Junák vzkvétal, načež byl uťat nacisty, zvedl se z popela, organizace znovu rapidně rostla, než byla utlumena komunisty a pak na mnoho let vstoupila do ilegality, než mohla být opět obnovena.

Junák k našemu státu patří od počátku, i přes velkou snahu režimů skauting ze společnosti vymazat vytrval, takže věřím, že k demokratickému státu bude patřit navždy, protože skautské ideály jsou nadčasové a opravdu mají smysl.

Jenda Šaloun

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.