Registrace 2020

Vážení rodiče!

Dovolte mi, abych vám poděkoval za důvěru, kterou do nás vkládáte, a chci vyjádřit potěšení nad tím, že jste vaše dítě přihlásili do skautské organizace. Skautské středisko v Chocni se téměř 30 let stará o volnočasové aktivity dětí a mládeže. Členskou základnou prošly stovky dětí. Pevně věřím, že tomu bude i nadále a že naše organizace bude mít vždy co nabídnout.

Pro nadcházející rok 2020 je nutné zpracovat registraci všech členů střediska Skály Choceň. Registrační poplatek pro rok 2020 byl schválen střediskovou radou ve výši 700,- Kč za člena. Registrační poplatek kryje základní výdaje související s provozem střediska, jako je plyn, elektřina, vodné a stočné, nájemné, ale také vzdělávání dětí a mládeže – čekatelské kurzy, vůdcovské zkoušky apod. Registrační poplatek nekryje zdaleka všechny výdaje a bez pomoci Města Choceň a sponzorů se neobejdeme. Necelou polovinu registračního poplatku odvádíme vyšším organizačním jednotkám Junáka.

Registrací Vašeho dítěte ve skautské organizaci máte zajištěno, že bude vedeno zkušenými a řádně vyškolenými vedoucími a bude vychováváno dle skautského zákona. Vaše dítě je registrací též řádně pojištěno, a to jak na schůzkách, tak také na výpravách, vycházkách či táborech. Automaticky je všem členům zasílán skautský časopis.

Registrační poplatek je nutno uhradit převodem nejpozději do 22.01.2020 na bankovní účet střediska Skály Choceň.
Číslo bankovního účtu pro platby registrace je 2101181938/2010
Při platbě uvádějte do zprávy pro příjemce celé jméno dítěte z důvodu snadné identifikace platby.

Děkujeme předem za včasnou úhradu. Pokud nebude registrace uhrazena v termínu, bude vaše dítě vyloučeno z organizace.

Pokud budete mít jakékoliv připomínky či dotazy, neváhejte mě kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle či emailu.

S přátelským pozdravem

Vlastimil Němec
vedoucí střediska
tel: 737 372 509
email: vlastimilek@centrum.cz

Dopis